Giỏ hàng

Lỗi views/plugins/sicommerce-cart/cart/cart-total.php

Chính Sách Đổi Trả Hàng

Nếu bạn không hài lòng với sản phẩm của mình, hãy để chúng tôi giúp bạn trả lại hoặc thay thế. Sự hài lòng của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Thông thường, các mặt hàng được mua trong cửa hàng của chúng tôi hoặc trên nhansamquoccuong.com có ​​thể được trả lại hoặc đổi hàng trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày mua kèm theo biên nhận mua hàng.

nhansamquoccuong.com có quyền cảnh báo, giới hạn hoặc từ chối trả hàng/ đổi hàng bất kể khách hàng có biên nhận hay không. Tất cả các khoản hoàn trả phải tuân theo quy trình xác minh. Quản lý cửa hàng có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

Dưới đây là quy tắc mười bốn (14) ngày: Phải được trả lại trong vòng 14 ngày với biên nhận mua hàng để được hoàn lại tiền hoặc đổi hàng trong trường hộp sản phẩm còn nguyên vẹn, trong tình trạng chưa mở / chưa sử dụng và không bị hư hại trong vòng 14 ngày.

Xin lưu ý: sản phẩm đã bóc tem, đã qua sử dụng và qua 14 ngày kể từ ngày mua sẽ không được đổi trả.